Pages Menu
Categories Menu

Cesja

Ubezpieczenia: Cesja

Pod pojęciem cesji rozumie się specjalne zaznaczenie w ubezpieczeniowej umowie, które jest swego rodzaju uwagą i zastrzeżeniem, iż wypłata danego odszkodowania albo jego części jest przekazywana osobie innej niż ta ubezpieczona. Chodzi o osobę fizyczną bądź prawną, jaka została uwzględniona w dokumencie i na rzecz której zastrzeżenie zostało dokonane. Przykładem może być cesja dla kogoś z rodziny, wspólnika w interesach, jak również dla banku.

www.biancas.pl
– autor artykułu