Pages Menu
Categories Menu

Gornictwo

Gornictwo

Przemysł paliwowo-energetyczny: Gornictwo

Do grupy zakładów przemysłowych zaliczane są kopalnie, jakie działają w sferze branży zwanej kopalnictwem. Mają one na celu wydobywanie kopaliny i jej specyficzne przygotowanie poprzez usuwanie zanieczyszczeń. To, co zostanie wydobyte przez górników zatrudnionych do pracy w podziemiach, będzie wykorzystywane w rozmaitych dziedzinach życia, co widoczne jest w różnych sferach funkcjonowania.

Itak można mówić o wydobywaniu surowców mineralnych oraz organicznych. Wydobywane są rudy żelaza, złoto, ropa naftowa, gaz ziemny, glina, piasek, bazalt aby przejść na stronę kliknij tutaj., srebro, ołów, miedź, nikiel i wiele innych surowców.

– autor artykułu