Pages Menu
Categories Menu

Franszyza

Franszyza

Ubezpieczenia: Franszyza

W dziedzinie szeroko rozumianego zagadnienia związanego z ubezpieczeniami, warte wyszczególnienia okazuje się często występujące pojęcie franszyzy. Jest to specjalny zapis w polisie ubezpieczeniowej, który został uwzględniony na podstawie wcześniejszego omówienia i konkretnego ustalenia. Odnosi się on do określonej stawki – kwoty do pułapu której ubezpieczony bierze udział w danej szkodzie. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje franszyzy. Po pierwsze integralna, po drugie redukcyjna czyli tzw. udział własny.

– autor artykułu