Pages Menu
Categories Menu

Przemysl alkoholowy w Polsce

Przemysł alkoholowy: Przemysl alkoholowy w Polsce Głównym celem funkcjonowania przemysłu piwowarskiego jest wytwórstwo piw. Różnego typu piwa produkowane są w...

Read More

Ekspiracja ubezpieczenia

Ubezpieczenia: Ekspiracja ubezpieczenia Z dziedziną ubezpieczeń wiąże się pojęcie ekspiracji ubezpieczeniowej. Ten termin odnosi się do polisy ubezpieczeniowej czyli...

Read More

Franszyza integralna

Ubezpieczenia: Franszyza integralna Jako franszyzę integralną rozumie się wysokość kwoty, na wypłatę której towarzystwo ubezpieczeniowe już nie wypłaci nam...

Read More

Energetyka

Przemysł paliwowo-energetyczny: Energetyka W sferze przemysłu paliwowo-energetycznego wyróżnia się potężną branżę, jaką stanowi energetyka. Jest to specyficzny dział...

Read More

Gwarancja ubezpieczeniowa

Ubezpieczenia: Gwarancja ubezpieczeniowa Poprzez gwarancje ubezpieczenia można mieć sto procent pewności, że zakład, w jakim wykupujemy ubezpieczenie czyli polisę jest...

Read More

Franszyza redukcyjna

Ubezpieczenia: Franszyza redukcyjna Jako franszyzę redukcyjną rozumie się określony pułap finansowy, konkretną kwotę, która przy wypłacaniu odszkodowania jest...

Read More

Dzialanie ubezpieczeniowe

Ubezpieczenia: Dzialanie ubezpieczeniowe Jako działanie ubezpieczeniowe rozumie się realizację wszelkiego rodzaju profesjonalnych czynności, które mają ścisły związek z...

Read More